Gaétan Migneault Finalist Award radiation outside Quebec